( 5.0 امتیاز از 1 )
شنبه 31 شهریور 1397 18:25

گروه‌های تخصصی فرهنگستان هنر که در دوران مدیریت رییس پیشین فرهنگستان هنر چند سالی بود فعالیت نداشتند، کار خود را از سر می‌گیرند.

این مطلب از سایت بهدونی، مطلبی در مورد گروه‌های تخصصی فرهنگستان هنر احیاء می‌شوند ارائه شده است، همچنین می توانید برای مشاهده ی مطالب بیشتر هم موصوع این مطلب، موضوع فرهنگ عمومی دنبال کنید.

به گزارش بهدونی :

به گزارش ایسنا، فرهنگستان هنر اعلام کرده است، این فرهنگستان طبق ماده ۱۲ اساسنامه خود دارای هفت گروه تخصصی است و هر گروه تخصصی متشکل از تعدادی عضو پیوسته، وابسته و هنرمندان خبره است که با توجه به نوع تخصص‌شان توسط رئیس فرهنگستان برای عضویت در گروه انتخاب می‌شوند.

گروه‌های «نمایش و ادبیات نمایشی»، «موسیقی»، «معماری و شهرسازی»، «هنرهای سنتی و صنایع دستی»، «هنرهای تجسمی»، «سینما» و «چند رسانه‌ای» گروه‌های تخصصی فرهنگستان هنر را تشکیل می‌دهند. وظیفه این گروه‌ها، به عنوان اتاق فکر فرهنگستان، تنظیم ‌برنامه‌های ‌پژوهشی و ارائه آن به شورای ‌تخصصی است.

گروه‌های تخصصی فرهنگستان هنر که چندین سال است (در دوره ریاست علی معلم) هیچ گونه فعالیتی نداشته‌اند، به همت اعضای پیوسته و وابسته این فرهنگستان به زودی تشکیل شده و فعالیت خود را از سر خواهند گرفت.

انتهای پیام