( 5.0 امتیاز از 1 )
چهارشنبه 26 اریبهشت 1397 17:26

برترین‌ها: مهارت‌های مشاهده در زندگی روزمره بسیار مهم هستند و می‌توانند توانایی تعامل با دیگران و واکنش مناسب به محیط را تقویت کنند. در هر یک از تصاویری که دیروز برایتان آماده کردیم یک اشتباه عمدی وجود داشت. چه تعداد از آن‌ها را پیدا کردید؟ ۱- فضانورد ۲- حومه شهر ۳- سرویس بهداشتی ۴- یخ‌های شناور ۵- صبحانه ۶- بیابان ۷- لندن

این مطلب از سایت بهدونی، مطلبی در مورد خطاهای تصاویر زیر را پیدا کنید (پاسخ) ارائه شده است، همچنین می توانید برای مشاهده ی مطالب بیشتر هم موصوع این مطلب، موضوع جالب ترین ها دنبال کنید.

به گزارش بهدونی :
برترین‌ها: مهارت‌های مشاهده در زندگی روزمره بسیار مهم هستند و می‌توانند توانایی تعامل با دیگران و واکنش مناسب به محیط را تقویت کنند. در هر یک از تصاویری که دیروز برایتان آماده کردیم یک اشتباه عمدی وجود داشت. چه تعداد از آن‌ها را پیدا کردید؟

۱- فضانورد
 
خطاهای تصاویر زیر را پیدا کنید (پاسخ)

۲- حومه شهر
 
خطاهای تصاویر زیر را پیدا کنید (پاسخ)

۳- سرویس بهداشتی
 
خطاهای تصاویر زیر را پیدا کنید (پاسخ)

۴- یخ‌های شناور
 
خطاهای تصاویر زیر را پیدا کنید (پاسخ)

۵- صبحانه
 
خطاهای تصاویر زیر را پیدا کنید (پاسخ)

۶- بیابان
 
خطاهای تصاویر زیر را پیدا کنید (پاسخ)

۷- لندن
 
خطاهای تصاویر زیر را پیدا کنید (پاسخ)

۸- خانه روستایی
 
خطاهای تصاویر زیر را پیدا کنید (پاسخ)

۹- اتاق پرو
 
خطاهای تصاویر زیر را پیدا کنید (پاسخ)
 
۱۰- خیابان
 
خطاهای تصاویر زیر را پیدا کنید (پاسخ)