سرگرمی, معما و تست هوش

اختلاف تصاویر را بیابید (2)

بازی اختلاف تصاویر اختلاف تصاویر جدید ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### پاسخ تست هوش اختلاف تصاویر را بیابید: اختلاف تصاویر را بیابید اختلاف تصاویر عکس گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته

1 ساعت پیش

معمای ریاضی، چه عددی به جای علامت سؤال قرار بگیرد؟

سه دایر با چهار عدد در داخل داریم. هر دایره دارای اعداد مختلفی است. آیا می توانید شماره گمشده را در این معما پیدا کنید؟ معمای ریاضی با جواب ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 85% کاربران به این تست ساده پاسخ اشتباه میدهند، شما چطور؟؟ معما های سخت با جواب ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓

دوشنبه 19 آذر 1397 10:18

معمای مساحت مثلث مجهول را بیابید

یک مربع را به تعدادی مثلث تبدیل کرده ایم. در شکل زیر، دو مثلث بنفش، مساحت یکسانی دارند. با توجه به اندازه های داده شده، مساحت قسمت مجهول را بیابید (مثلث نارنجی) معمای مساحت مثلث مجهول ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ پاسخ معمای ریاضی مساحت مثلث مجهول را بیابید: پاسخ: 15

پنجشنبه 15 آذر 1397 02:18

چه عددی به جای علامت سؤال قرار بگیرد؟

آیا میتوانید بگویید چه عددی باید به جای علامت سؤال قرار بگیرد؟ تست هوش شماره 1) معمای ریاضی با جواب تست هوش شماره 2) تست هوش تصویری با جواب ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ پاسخ تست هوش چه عددی باید به جای علامت سؤال قرار بگیرد: تست هوش شماره 1) عدد کرم = طول کرم

یکشنبه 11 آذر 1397 16:30

معمای المپیادی، راستگو یا دروغگو

معمای المپیادی راستگو یا دروغگو ۱۰ نفر دور یک میز دایره‌ای نشسته‌اند. هر نفر یا دروغ‌گوست یا راست‌گو؛ دروغ‌گو همیشه دروغ می‌گوید و راست‌گو همیشه راست. هر نفر گفته است که شخص سمت راستش دروغ‌گوست یا راست‌گو. ما می‌خواهیم به این ۱۰ نفر صفت راست‌گویی و دورغ‌گویی نسبت دهیم به طوری که با گفته‌هایشان مطابقت داشته باشد. حداکثر چند طریق برای صفت نسبت دادن به این ۱۰ نفر وجود دارد؟

سه شنبه 06 آذر 1397 12:20

اختلاف تصاویر را بیابید

اختلاف تصاویر جدید بازی های اختلاف تصاویر ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ پاسخ اختلاف تصاویر را بیابید: بازی اختلاف تصاویر اختلاف تصاویر را بیابید گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته

چهارشنبه 30 آبان 1397 16:21

تست هوش حدس کلمه از روی تصویر

با توجه به تصاویر زیر کلمه مرتبط با آن را حدس بزنید. تست هوش شماره 1) تست هوش تصویری تست هوش شماره 2) تست هوش حدس کلمه از روی تصویر تست هوش شماره 3) حدس کلمه تست هوش شماره 4) حدس کلمه مورد نظر ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓

چهارشنبه 23 آبان 1397 02:15

تست هوش های جالب مخصوص افراد باهوش

در تصویر زیر چند اسب وجود دارد؟ جالب ترین تست هوش تصویری فردی خانه ای ساخته که هر چهار دیوار آن به سمت جنوب پنجره دارد خرسی بزرگ به این خانه نزدیک میشود خرس چه رنگی است؟ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓

دوشنبه 21 آبان 1397 04:11

هوش خود را بسنجید!

تست هوش شماره 1) با دقت کامل در تصویر بالا پاسخ دهید چند چوب کبریت در تصویر میبینید !؟؟ معما و تست هوش تست هوش شماره 2) بزرگترین عددی که میتواند ساخت کدام است؟! تست هوش تصویری با جواب تست هوش شماره 2) آیا می توانید در کمتر از 20 ثانیه بگویید چند عدد 3 در تصویر وجود دارد؟ تست هوش جدید ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊

دوشنبه 14 آبان 1397 10:20

آیا می توانید مفاهیم این تصاویر را بیابید ؟!

تصاویر زیر چه کلماتی را به ذهن می آورد؟ تصویر شماره 1) مفاهیم این تصاویر تصویر شماره 2) تست هوش تصویری سخت تصویر شماره 3) تست هوش تصویری با جواب تصویر شماره 4) اصطلاح معادل تصویر ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ پاسخ تست هوش:

دوشنبه 07 آبان 1397 10:45

تست هوش،اشتباه تصویر کجاست (5)

تست هوش شماره 3) تست هوش اشتباه در تصویر تست هوش شماره 2) اشتباه تصویر کجاست تست هوش شماره 3) تست هوش تصویری با جواب ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ جواب تست هوش اشتباه تصویر کجاست : تست هوش شماره 1) تست هوش شماره 2) تست هوش شماره 3)

پنجشنبه 03 آبان 1397 20:12

تست هوش تصویری،تفاوت ها را بیابید (64)

تست هوش تصویری جدید تفاوت ها را بیابید ♦◊♦ ♦◊♦ ♦◊♦ ♦◊♦ ♦◊♦ ♦◊♦ ♦◊♦ ♦◊♦ ♦◊♦ ♦◊♦ ♦◊♦ ♦◊♦ ♦◊♦ ♦◊♦ ♦◊♦ ♦◊♦ ♦◊♦ ♦◊♦ ♦◊♦ ♦◊♦ ♦◊♦ ♦◊♦ ♦◊♦ ♦◊♦ ♦◊♦ ♦◊♦ ♦◊♦ ♦◊♦ ♦◊♦ جواب تست هوش تفاوت ها را بیابید: معما و تست هوش تست هوش تصویری با جواب گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته

پنجشنبه 03 آبان 1397 20:12

تست هوش، زاویه دید و نمای شکل

تعدادی مکعب بر روی هم قرار گرفته اند و از زاویه ای خاص به آنها نگاه می کنیم. همانطور که در شکل می بینید، نقطه ای مشخص شده. اگر در جهت و زاویه تعیین شده به این مکعب ها نگاه کنیم، کدام گزینه را خواهیم دید؟ تست هوش تصویری با جواب •·• •·• •·• •·• •·• •·• •·• •·• •·• •·• •·• •·• •·• •·• •·• •·• •·• •·• •·• •·• •·• •·• •·• •·• •·• •·• •·• •·•

یکشنبه 22 مهر 1397 02:11

معمای چه کسی می تواند این قفل را باز کند؟

چه کسی می تواند این قفل را باز کند: معما های ریاضی با جواب ↓↑↓ ↓↑↓ ↓↑↓ ↓↑↓ ↓↑↓ ↓↑↓ ↓↑↓ ↓↑↓ ↓↑↓ ↓↑↓ ↓↑↓ ↓↑↓ ↓↑↓ ↓↑↓ ↓↑↓ ↓↑↓ ↓↑↓ ↓↑↓ ↓↑↓ ↓↑↓ ↓↑↓ ↓↑↓ ↓↑↓ ↓↑↓ ↓↑↓ ↓↑↓ ↓↑↓ ↓↑↓ ↓↑↓ ↓↑↓ ↓↑↓ پاسخ معمای چه کسی می تواند این قفل را باز کند: معما های ریاضی با جواب گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته

شنبه 21 مهر 1397 12:39

معمای ریاضی کسرها با مجموع واحد

معما های جالب با جواب با ارقام 0 تا 9، (هر رقم دقیقاً و فقط یکبار استفاده شود.) دو کسر بسازید که مجموع شان دقیقا برابر 1 شود. قطعا جواب های متعددی وجود دارد. ببینید شما چند جواب می توانید بدست آورید؟ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ پاسخ معمای ریاضی کسره

یکشنبه 15 مهر 1397 00:18

تست هوش سال 1978

تست هوش ریاضی به دنبال سالی می گردیم که مجموع دو رقم اول آن با دو رقم آخر آن، به دو رقم وسط بیانجامد. سال 1978 را در نظر بگیرید. این عدد به شکلی است که اگر دو رقم اول آن (19) را با دو رقم آخر آن (78) جمع کنیم، به دو رقم وسط (97) خواهیم رسید. (97=78+19) آیا می توانید بگویید در چه سالی پس از 1978 دوباره به چنین خاصیتی برمی خوریم؟ ببینید قبل از اینکه بخواهید به سراغ

چهارشنبه 11 مهر 1397 10:11

تست هوش تصویری،تفاوت ها را بیابید (63)

تفاوت ها را بیابید تست هوش تصویری با جواب ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ پاسخ تست هوش تصویری تفاوت ها را بیابید: انواع تست هوش تصویری تست هوش تفاوت ها را بیابید گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته

یکشنبه 08 مهر 1397 02:10

معمای گزینه مناسب را بیابید

معمای شماره 1) تست هوش تصویری معمای شماره 2) معما با جواب معمای شماره 3) معما های جالب با جواب معمای شماره 4) معما تصویری *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** پاسخ معمای گزینه مناسب را بیابید: معمای شماره 1) گزینه E) چرخش منظم

چهارشنبه 04 مهر 1397 16:19

تست هوش تصویری (6)

تست هوش شماره 1) به جای علامت سوال چه عددی قرار میگیرد ؟! تست هوش شماره 2) هر رنگ به کدام شماره متصله؟ تست هوش شماره 3) آیا میتوانید بگویید چه عددی باید به جای علامت سؤال قرار بگیرد؟ ◊◊◊◊ ◊◊◊◊ ◊◊◊◊ ◊◊◊◊ ◊◊◊◊ ◊◊◊◊ ◊◊◊◊ ◊◊◊◊ ◊◊◊◊ ◊◊◊◊ ◊◊◊◊ ◊◊◊◊ ◊◊◊◊ ◊◊◊◊ ◊◊◊◊ ◊◊◊◊ ◊◊◊◊ ◊◊◊◊ ◊◊◊◊ ◊◊◊◊ ◊◊◊◊ ◊◊◊◊ ◊◊◊◊ ◊◊◊◊ ◊◊◊◊ جواب ت

شنبه 31 شهریور 1397 12:16

تست هوش تصویری (5)

تست هوش شماره 1) یک حرف انگلیسی E با ظاهری مشخص داریم (در سمت راست شکل مشخص شده است.) به دنبال تمام E های مشابه می‌گردیم که البته می‌تواند اندازه و جهت‌های متفاوتی داشته باشند. در مجموع چند حرف متشابه قابل شمارش است؟ معما همراه با جواب تست هوش شماره 2) آیا می توانید تعداد آجرهای مفقود شده تصویررا مشخص کنید !؟ معما و تست هوش تست هوش شماره 3) در تصویر ز

شنبه 24 شهریور 1397 00:03
1 از 24