سرگرمی, معما و تست هوش

تست هوش، زاویه دید و نمای شکل

تعدادی مکعب بر روی هم قرار گرفته اند و از زاویه ای خاص به آنها نگاه می کنیم. همانطور که در شکل می بینید، نقطه ای مشخص شده. اگر در جهت و زاویه تعیین شده به این مکعب ها نگاه کنیم، کدام گزینه را خواهیم دید؟ تست هوش تصویری با جواب •·• •·• •·• •·• •·• •·• •·• •·• •·• •·• •·• •·• •·• •·• •·• •·• •·• •·• •·• •·• •·• •·• •·• •·• •·• •·• •·• •·•

یکشنبه 22 مهر 1397 02:11

معمای چه کسی می تواند این قفل را باز کند؟

چه کسی می تواند این قفل را باز کند: معما های ریاضی با جواب ↓↑↓ ↓↑↓ ↓↑↓ ↓↑↓ ↓↑↓ ↓↑↓ ↓↑↓ ↓↑↓ ↓↑↓ ↓↑↓ ↓↑↓ ↓↑↓ ↓↑↓ ↓↑↓ ↓↑↓ ↓↑↓ ↓↑↓ ↓↑↓ ↓↑↓ ↓↑↓ ↓↑↓ ↓↑↓ ↓↑↓ ↓↑↓ ↓↑↓ ↓↑↓ ↓↑↓ ↓↑↓ ↓↑↓ ↓↑↓ ↓↑↓ پاسخ معمای چه کسی می تواند این قفل را باز کند: معما های ریاضی با جواب گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته

شنبه 21 مهر 1397 12:39

معمای ریاضی کسرها با مجموع واحد

معما های جالب با جواب با ارقام 0 تا 9، (هر رقم دقیقاً و فقط یکبار استفاده شود.) دو کسر بسازید که مجموع شان دقیقا برابر 1 شود. قطعا جواب های متعددی وجود دارد. ببینید شما چند جواب می توانید بدست آورید؟ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ پاسخ معمای ریاضی کسره

یکشنبه 15 مهر 1397 00:18

تست هوش سال 1978

تست هوش ریاضی به دنبال سالی می گردیم که مجموع دو رقم اول آن با دو رقم آخر آن، به دو رقم وسط بیانجامد. سال 1978 را در نظر بگیرید. این عدد به شکلی است که اگر دو رقم اول آن (19) را با دو رقم آخر آن (78) جمع کنیم، به دو رقم وسط (97) خواهیم رسید. (97=78+19) آیا می توانید بگویید در چه سالی پس از 1978 دوباره به چنین خاصیتی برمی خوریم؟ ببینید قبل از اینکه بخواهید به سراغ

چهارشنبه 11 مهر 1397 10:11

تست هوش تصویری،تفاوت ها را بیابید (63)

تفاوت ها را بیابید تست هوش تصویری با جواب ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ پاسخ تست هوش تصویری تفاوت ها را بیابید: انواع تست هوش تصویری تست هوش تفاوت ها را بیابید گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته

یکشنبه 08 مهر 1397 02:10

معمای گزینه مناسب را بیابید

معمای شماره 1) تست هوش تصویری معمای شماره 2) معما با جواب معمای شماره 3) معما های جالب با جواب معمای شماره 4) معما تصویری *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** پاسخ معمای گزینه مناسب را بیابید: معمای شماره 1) گزینه E) چرخش منظم

چهارشنبه 04 مهر 1397 16:19

تست هوش تصویری (6)

تست هوش شماره 1) به جای علامت سوال چه عددی قرار میگیرد ؟! تست هوش شماره 2) هر رنگ به کدام شماره متصله؟ تست هوش شماره 3) آیا میتوانید بگویید چه عددی باید به جای علامت سؤال قرار بگیرد؟ ◊◊◊◊ ◊◊◊◊ ◊◊◊◊ ◊◊◊◊ ◊◊◊◊ ◊◊◊◊ ◊◊◊◊ ◊◊◊◊ ◊◊◊◊ ◊◊◊◊ ◊◊◊◊ ◊◊◊◊ ◊◊◊◊ ◊◊◊◊ ◊◊◊◊ ◊◊◊◊ ◊◊◊◊ ◊◊◊◊ ◊◊◊◊ ◊◊◊◊ ◊◊◊◊ ◊◊◊◊ ◊◊◊◊ ◊◊◊◊ ◊◊◊◊ جواب ت

شنبه 31 شهریور 1397 12:16

تست هوش تصویری (5)

تست هوش شماره 1) یک حرف انگلیسی E با ظاهری مشخص داریم (در سمت راست شکل مشخص شده است.) به دنبال تمام E های مشابه می‌گردیم که البته می‌تواند اندازه و جهت‌های متفاوتی داشته باشند. در مجموع چند حرف متشابه قابل شمارش است؟ معما همراه با جواب تست هوش شماره 2) آیا می توانید تعداد آجرهای مفقود شده تصویررا مشخص کنید !؟ معما و تست هوش تست هوش شماره 3) در تصویر ز

شنبه 24 شهریور 1397 00:03

تست هوش کدام دایره خالی می ماند؟

با توجه به توضیحات حروف مورد نظر را درون دایره ها قرار دهید و مشخص کنید کدام دایره خالی می ماند. تست هوش تصویری با جواب ل بالای ش است.ل سمت راست ج است. ش سمت چپ و است.ل پایین ب است. سمت چپ ب حرف ک است . پایین ج حرف ت است.بالای دایره ای که حرفی ندارد حرف ی است. (باید همه ی حروف در جای مناسب خود قرار بگیرند) ♦◊♦ ♦◊♦ ♦◊♦ ♦◊♦ ♦◊♦ ♦◊♦ ♦◊♦ ♦◊♦ ♦◊♦ ♦◊♦ ♦◊♦

چهارشنبه 21 شهریور 1397 12:12

تست هوش تصویری،تفاوت ها را بیابید (62)

تست هوش تصویری تفاوت ها را بیابید بازی تفاوت ها را بیابید ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• پاسخ تست هوش تصویری تفاوت ها را بیابید: پیدا کردن تفاوت ها تفاوت ها را بیابید گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته

پنجشنبه 15 شهریور 1397 10:13

تست هوش، عددسازی منطقی!

ماتریسی از اعداد دو رقمی داریم. یکی از این اعداد، مجهول است. آیا می توانید با توجه به منطق موجود، عدد مجهول را مشخص کنید؟ تست هوش ریاضی راهنمایی : در این نوع معماها، اعداد مجهول، لزوماً حاصل جمع و تفریق و ضرب و تقسیم بقیه اعداد نیستند . ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ پاسخ تست هوش

سه شنبه 13 شهریور 1397 00:04

تست هوش، سالن انتظار مطب دندانپزشکی

معما و تست هوش در مطب یک دندانپزشک، 7 مُراجع (مریض) در سالن انتظار بر روی صندلی ها و در یک ردیف نشسته اند. اسامی آنها نزد منشی است. آیا می توانید با داشتن اطلاعات زیر، ترتیب نشستن آنها را مشخص نمایید؟ توماس، بین سوزان و جولیا نشسته است. کتی کنار جورج نشسته است. صندلی برایان بین صندلی های جولیا و جورج قرار دارد. پیتر در انتهای صف می باشد. سوزان نفر اول صف انتظار است.

چهارشنبه 07 شهریور 1397 10:13

تست هوش های تصویری با جواب

تست هوش شماره 1) در تصویر زیر، کدام مخزن زودتر از بقیه پر میشود ؟ تست هوش تصویری با جواب تست هوش شماره 2) با دقت به تصویر بالا نگاه کنید، اگر بتوانید زیر 10 ثانیه اشتباه آن را پیدا کنید، قطعا از دقت و هوش بینایی بالایی برخوردارید. تست هوش تصویری جدید تست هوش شماره 3) به جای علامت سوال چه عددی قرار میگیرد تست هوش تصویری جدید تست هوش شماره

یکشنبه 28 مرداد 1397 02:05

معماهای جالب با جواب (3)

معما همراه با جواب معمای شماره 1) یک اتوبوس در حال حرکت است در اولین ایستگاه دو نفر را سوار می کند . 5 نفر را در ایستگاه بعد سوار می کند در ایستگاه سوم 2 نفر را سوار و 3 نفر را پیاده میکند در ایستگاه چهارم هیچ کس سوار پیاده نمی شود چند نفر در اتوبوس هستند معمای شماره 2) یک سرآشپز برای برنده شدن در مسابقه آشپزی باید ۶ استیک را در مدت ۱۵ دقیقه سرخ کند. اما نکته

چهارشنبه 24 مرداد 1397 00:06

تست هوش، مثلث و اعداد درون و پیرامون

سه مثلث داریم که تعدادی اعداد بر روی رئوس هر یک نوشته شده است. داخل هر مثلث هم عدد دیگری داریم. آیا می توانید با توجه به منطق موجود، عدد داخل مثلث پایینی را بیابید؟ تست هوش تصویری جدید راهنما: نحوه چیدمان خود مثلث ها، تأثیری بر روی جواب ندارد. ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊

یکشنبه 21 مرداد 1397 02:08

معمای المپیادی، کارت بازی با اعداد مشترک

معما های سخت با جواب می خواهیم یک بازی ابداع کنیم که هر دو کارت، دقیقا یک آیتم مشترک داشته باشند. شیوا در حال طراحی یک بازی است. این بازی شامل تعدادی کارت است که روی هر یک از آن‌ها سه عدد متمایز از مجموعه‌ی اعداد ۱ تا ۷ درج شده است. شیوا می‌خواهد کارت‌ها را به نحوی بسازد که هر دو کارت متمایز دقیقا یک عدد مشترک داشته باشند. در این صورت، او حداکثر چند کارت متفاوت می‌تواند

یکشنبه 14 مرداد 1397 00:19

معماهای جالب با جواب (2)

معما و تست هوش معمای یک: چه کسی برای غذا پول پرداخت کرده است؟ چهارشنبه، تام و جو به یک رستوران رفتند و شام خوردند. وقتی غذایشان را خوردند از رستوران بیرون آمدن ولی تام و جو پولی برای غذا پرداخت نکردند. چه کسی برای غذا پول پرداخت کرد؟ معمای دو: دو سرخپوست وجود دارد: سرخپوست بزرگ و سرخپوست کوچک. سرخپوست کوچک پسر سرخپوست بزرگ است. اما سرخپوست بزرگ پدر سرخپوست کوچ

پنجشنبه 11 مرداد 1397 02:07

تست هوش همپوشانی‌های مثلثمستطیلی!

تعدادی شکل شامل مثلث و مستطیل داریم و با توجه به منطق مشخصی، در بخش هایی از هرکدام، سایه هایی نیز دارند. آیا می توانید به جای علامت سؤال، گزینه درست را مشخص نمایید؟ معما و تست هوش ♦◊♦ ♦◊♦ ♦◊♦ ♦◊♦ ♦◊♦ ♦◊♦ ♦◊♦ ♦◊♦ ♦◊♦ ♦◊♦ ♦◊♦ ♦◊♦ ♦◊♦ ♦◊♦ ♦◊♦ ♦◊♦ ♦◊♦ ♦◊♦ ♦◊♦ ♦◊♦ ♦◊♦ ♦◊♦ ♦◊♦ ♦◊♦ ♦◊♦ ♦◊♦ ♦◊♦ ♦◊♦ ♦◊♦ ♦◊♦ پاسخ تست هوش: همپوشانی‌های مثلث-مس

دوشنبه 08 مرداد 1397 02:07

تست کور رنگی جالب برای تشخیص کور رنگی

کوررنگی یک بیماری اختلال ارثی است که در آن فرد قادر به تشخیص یک یا برخی رنگها نمی‌باشد. سلول‌های مخروطی چشم افراد کوررنگ فاقد رنگ‌دانه‌هایی هستند که موجب دیدن رنگ‌ها می‌شوند. به همین دلیل این افراد برخی رنگ‌ها را به شکل طیفی از رنگ‌های خاکستری و سیاه می‌بینند. شايد باورتان نشود ولي از هر۱۰ نفر، ۱ نفر داراي کور رنگي سبز - قرمز مي باشد. براي فهميدن اينکه آيا شما هم داراي چنين مشکلي

پنجشنبه 04 مرداد 1397 04:08

معماهای جالب با جواب

معما با جواب معمای شماره یک) دو مادر و دو دختر رفتن برای غذا خوردن ، هر کس یک همبرگر خورد. با این حال فقط سه همبرگر خورده شد. چه طور ممکنه ؟ معمای شماره دو) مردی نزد شما آمد و می خواست 8 عدد جواهرات را به شما بدهد. این جواهرات 7 مورد واقعی هستند و یک قطعه جعلی است، تشخیص دشوار است، زیرا جواهر تقلبی شبیه جواهرات دیگر هستند. اما کمی سنگین تر است. شما یه ترازو دارید

سه شنبه 02 مرداد 1397 02:05
1 از 23