( 5.0 امتیاز از 1 )
دوشنبه 14 اسفند 1396 20:56

گرم کردن بدنگرم کردن بدن ضروری به این دلیل که کمک می کند به آماده شدن بدن شما برای تمرینات با افزایش ضربان قلب و بهبود گردش خون. گرم کردن بدن حتی به آمادگی ذهنی شما برای انجام تمرینات کمک می کند.برای کمک به درک اهمیت گرم کردن بدن می توانید بدن خود را با رانندگی یک ماشین در هوای یخبندان مقایسه کنید.در روز های زمستانی، شما اجازه میدهید به ماشین خود که قبل از شروع به رانندگی خود را گرم کند. به طور مش

این مطلب از سایت بهدونی، مطلبی در مورد گرم کردن بدن قبل از ورزش و آموزش با تصاویر متحرک ارائه شده است، همچنین می توانید برای مشاهده ی مطالب بیشتر هم موصوع این مطلب، موضوع درمان با ورزش دنبال کنید.

به گزارش بهدونی :

گرم کردن بدن

گرم کردن بدن ضروری به این دلیل که کمک می کند به آماده شدن بدن شما برای تمرینات با افزایش ضربان قلب و بهبود گردش خون. گرم کردن بدن حتی به آمادگی ذهنی شما برای انجام تمرینات کمک می کند.

برای کمک به درک اهمیت گرم کردن بدن می توانید بدن خود را با رانندگی یک ماشین در هوای یخبندان مقایسه کنید.

در روز های زمستانی، شما اجازه میدهید به ماشین خود که قبل از شروع به رانندگی خود را گرم کند. به طور مشابه، شما هم نیاز دارید که بدن خود رااز لحاظ فیزیکی آماده کنید بوسیله افزایش تدریجی دمای بدن برای اینکه نیاز های بدن را در یک جلسه ورزش شدید برآورده کنید.

 

 warmup-routine_copy.jpg

 

دقیقا مانند گرم کردن بدن، کشش بدن و انجام حرکات کششی نیز برای انجام تمرینات لازم می باشد. بوسیله انجام تمرینات کششی شما بخصوص بر روی عضلاتی که کشیده می شوند فشار وارد می کنید، این موضوع به شما کمک می کند که احتمال درد گرفتن عضلات بدن و همچنین ریسک آسیب رسیدن به عضلات را کاهش دهید.

 

گرم کردن عمومی بدن قبل از ورزش 

 در اینجا گرم کردن عمومی بدن را که می توانید قبل از شروع هر جلسه ورزش انجام دهید، بصورت تصویر متحرک ملاخظه فرمایید

 

1- گرم کردن بدن - آهسته دویدن

 

1- قامت خود را صاف کنید و راست بایستید

2- به مدت یک دقیقه بصورت آهسته بدوید

 

2- گرم کردن بدن - راه پیمایی

گرم کردن بدن - راه پیمایی

1- بایستید و بصورت 20 الی 30 مرتبه درجا قدم رو بروید. هماهنگ با حرکت پاها دست هایتان را نیز به بالا و پایین، حرکت دهید. مشت خود راگره نکنید.

2- بعد، به تعداد 20 الی 30 مرتبه به سمت جلو و عقب قدم رو برویذ.

3- این کار ها را به مدت یک دقیقه انجام دهید.

 

3- گرم کردن بدن - تمرین به پشت لگد زدن

گرم کردن بدن - تمرین به پشت لگد زدن

  

4- گرم کردن بدن - تمرین دست ها در هوا

گرم کردن بدن - تمرین دست ها در هوا

 

5- گرم کردن بدن - تمرین لگد زدن به جلو

گرم کردن بدن - تمرین لگد زدن به جلو

 

 6- گرم کردن بدن - تمرین دست زدن به پاها

گرم کردن بدن - تمرین دست زدن به پاها

 

 7- گرم کردن بدن - تمرین بلند کردن زانو

گرم کردن بدن - تمرین بلند کردن زانو

 

 8- گرم کردن بدن - تمرین خم کردن زانو

گرم کردن بدن - تمرین خم کردن زانو

 

 9- گرم کردن بدن - تمرین چرخش شانه

گرم کردن بدن - تمرین چرخش شانه

 

 10- گرم کردن بدن - تمرین گردش بازو

گرم کردن بدن - تمرین گردش بازو

 

 11- گرم کردن بدن -تمرین کشش بازو

گرم کردن بدن - تمرین کشش بازو

 

12- گرم کردن بدن - کشش بازوها به عقب

گرم کردن بدن - کشش بازوها به عقب

 

13- گرم کردن بدن - کشش بازو، ساق پا و تنه

گرم کردن بدن - کشش بازو، ساق پا و تنه

 

14- گرم کردن بدن - کشش با گرفتن مچ پا

گرم کردن بدن - کشش با گرفتن مچ پا

 

15- گرم کردن بدن - تمرین نگه داشتن پاشنه

گرم کردن بدن - تمرین نگه داشتن پاشنه

 

16- گرم کردن بدن - کشش پشت و پشت پا

گرم کردن بدن - کشش پشت و پشت پا

 

تهیه و ترجمه: گروه سلامت سیمرغ
seemorgh.com/health