فال, فال عطسه

فال عطسه روز شنبه

تعبیر عطسه کردن در روز شنبه چیست؟ فال عطسه روز شنبه خود را ببینید: شنبه ساعت روز خوب میگذرد ۶-۷ مواظب کارهایت باش ۷-۸ مطمئن باش دوستت دارد ۸-۹ خوشحالی ۹-۱۰ نامه دریافت میکنی ۱۰-۱۱ دعوا میکنی ۱۱-۱۲ دیدار ۱۲٫۱۳ دیدار با کسی ۱۳-۱۴ یک اتفاق بد ۱۴-۱۵ مهربانی می بینی ۱۵-۱۶ یک روزخوب و عالی ۱۶-۱۷ به تو قکر میکند ۱۷

شنبه 28 بهمن 1396 23:43

فال عطسه روز یکشنبه

تعبیر عطسه کردن در روز یکشنبه چیست؟ فال عطسه روز یک شنبه خود را ببینید: ۱شنبه ساعت کمی صبر کن ۶-۷ امروز خوشحالی ۷-۸ دیدار ۸-۹ می خواهد تو را ببیند ۹-۱۰ باتوصحبت میکند ۱۰-۱۱ دوستت دارد ۱۱-۱۲ مواظب خودت باش ۱۲٫۱۳ به گذشته فکر کن ۱۳-۱۴ زیبا به نظر می رسد ۱۴-۱۵ عجله در دوستی داری ۱۵-۱۶ در کارهایت کمی ناراحتی ۱۶-۱۷

شنبه 28 بهمن 1396 23:43

فال عطسه روز دوشنبه

۲شنبه ساعت روز بدی داری ۶-۷ همان می آید ۷-۸ زدست۱ نفر ناراحت می شوی ۸-۹ به تو فکرمیکند ۹-۱۰ دیداربا کسی که دوستش داری ۱۰-۱۱ به تو می اندیشد ۱۱-۱۲ به آرزویت میرسی ۱۲٫۱۳ به آرزوهایت میرسی ۱۳-۱۴ طرفداری از تو ۱۴-۱۵ یک سختی در راه داری ۱۵-۱۶ دوستت دارد ۱۶-۱۷ صحبت در مورد توست ۱۷-۱۸ ازدواج ۱۸-۱۹ تهدید

شنبه 28 بهمن 1396 23:43

فال عطسه روز سه شنبه

تعبیر عطسه کردن در روز سه شنبه چیست؟ فال عطسه روز سه‌شنبه خود را ببینید: ۳شنبه ساعت یک خیال ۶-۷ مواظب دوستانت باش ۷-۸ دررویایی هستی ولی نمیدانی ۸-۹ خوابهایت به حقیقت می پیوندد ۹-۱۰ با او رابطه برقرار میکنی ۱۰-۱۱ از خوابی وحشت داری ۱۱-۱۲ غمگینی ۱۲٫۱۳ بیش از حد کنجکاوی ۱۳-۱۴ فامیل میشوید ۱۴-۱۵ به زیبائیت نناز ۱۵-۱۶ به

شنبه 28 بهمن 1396 23:43

فال عطسه روز چهارشنبه

تعبیر عطسه کردن در روز چهارشنبه چیست؟ فال عطسه روز چهارشنبه خود را ببینید: ۴شنبه ساعت خواب تو را می بیند ۶-۷ درموردت کنجکاوی میکند ۷-۸ مغرورنباش ۸-۹ اتفاقی برایت می افتد ۹-۱۰ هرگز فراموشت نمیکند ۱۰-۱۱ به تو فکر میکند ۱۱-۱۲ هوشیار باش ۱۲٫۱۳ به تو احترام میگذارد ۱۳-۱۴ به حرف مردم اعتماد دارد ۱۴-۱۵ از تو خوشش می آید ۱۵-۱۶

شنبه 28 بهمن 1396 23:43

فال عطسه روز پنج‌شنبه

تعبیر عطسه کردن در روز پنج شنبه چیست؟ فال عطسه روز 5شنبه خود را ببینید: ۵شنبه ساعت نامه دریافت میکنی ۶-۷ دیدارغیر منتظره ۷-۸ جوابش رابده ۸-۹ صحبت مهمی میشود ۹-۱۰ دوست دارد تو را ببیند ۱۰-۱۱ دیدار ۱۱-۱۲ خبر خوش ۱۲٫۱۳ دلت پیش اوست ۱۳-۱۴ دوستت دارد ۱۴-۱۵ اذیتش نکن ۱۵-۱۶ بعدازظهر خوشی داری ۱۶-۱۷ مواظب اوقات باش

شنبه 28 بهمن 1396 23:43

فال عطسه روز جمعه

تعبیر عطسه کردن در روز جمعه چیست؟ فال عطسه روز جمعه خود را ببینید: جمعه ساعت کمی صبر کن ۶-۷ فامیل میشوید ۷-۸ زیبایی امامغرور ۸-۹ به مسافرت میروی ۹-۱۰ با او رابطه برقرار میکنی ۱۰-۱۱ اولین عشقش هستی ۱۱-۱۲ صحبت درباره توست ۱۲٫۱۳ به میهمانی میروی ۱۳-۱۴ عاشق او میشوی ۱۴-۱۵ او را میبینی ۱۵-۱۶ مطمئن باش اولین عشقشی ۱۶-۱۷

شنبه 28 بهمن 1396 23:43
1 از 1