( 5.0 امتیاز از 1 )
شنبه 16 دی 1396 08:37

آیا دندان هم بعد از کشیدن توسط دندانپزشک مثل سایر عضو های بدن وقتی که قطع شد باید دفن شود؟

این مطلب از سایت بهدونی، مطلبی در مورد دندان را بعد از کشیدن باید دفن کرد؟ ارائه شده است، همچنین می توانید برای مشاهده ی مطالب بیشتر هم موصوع این مطلب، موضوع احکام دنبال کنید.

به گزارش بهدونی :

پرسش
آیا دندان هم بعد از کشیدن توسط دندانپزشک مثل سایر عضو های بدن وقتی که قطع شد باید دفن شود؟
پاسخ اجمالی
دفن اجزاى جدا شده از بدن مسلمان مُرده، حتّى دندان و مانند آن واجب است، اما دفن کردن مو، ناخن، دندان و خون انسان زنده مستحب است.[1]

پی نوشت:
[1]. جمعى از پژوهشگران، زیر نظر شاهرودى، سید محمود هاشمى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌3، ص 643 و 655، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى، قم، اول، 1426 ه‍ ق؛ مجلسى، محمد تقى، لوامع صاحبقرانى، ج‌2، ص 85، مؤسسه اسماعیلیان، قم، دوم، 1414 ه‍ ق.

اسلام کوئست