( 5.0 امتیاز از 3 )
شنبه 16 دی 1396 20:37

یکی از دانشگاهیان می گفت روحانیون برای کسب درآمد مساله استخاره با قرآن را مطرح می کنند در حالی که چنین چیزی به هیچ عنوان منبع و مستندی ندارد! آیا واقعیت دارد؟

این مطلب از سایت بهدونی، مطلبی در مورد سند استخاره کجاست؟ ارائه شده است، همچنین می توانید برای مشاهده ی مطالب بیشتر هم موصوع این مطلب، موضوع اخلاق و عرفان دنبال کنید.

به گزارش بهدونی :
یکی از رایج ترین انواع استخاره ، استخاره با قرآن است که ریشه در روایات اسلامی دارد .
«یسع قمی می گوید به امام صادق علیه السلام عرضه داشتم که بسیار پیش می آید که قصد تصمیم کاری را دارم ( اما در انجام آن تردید دارم )؟ تکلیفم چیست ؟
امام علیه السلام پاسخ داد که قرآن را بگشای و به اولین آیه ای که برایت باز می شود نگاه کن و بر اساس همان عمل کن »(التهذیب ج3 ص 310 )

شیخ حر عاملی می نویسد ؛« استخاره به معنای طلب خیر و آگاهی یافتن به خیر و مصلحت و ترجیح دادن کار خیر بر کار دیگر برای عمل کردن است و تفال آگاهی یافتن به عواقب امور و احوال غائبین و مانند آن است.»


در نقل دیگری از پیامبر گرامی آمده است که فرمود ؛
« هر گاه خواستی به وسیله قرآن استخاره کنی ، سه مرتبه سوره اخلاص را بخوان ، آنگاه سه بار بر محمد و آلش صلوات بفرست و سپس این دعا را بخوان ؛« اللهم انی تفالت بکتابک و توکلت علیک فارنی من کتابک ما هو مکتوم من سرک المکنون فی غیبک » سپس قرآن را بگشای و از صفحه اول سمت راست ، سطر اول مقصود خودت را از خدا بخواه » (بحار الانوار ج88 ص241 )
استخاره با قرآن به شیوه های دیگری نیز از ائمه معصومین نقل شده است که جهت آگاهی رجوع کنید ؛ (مستدرک الوسائل ج4 ص301 باب  31 )
در رابطه با فلسفه استخاره گرفتن و شرایط لازم برای آن نیز به نمایه زیر مراجعه کنید ؛
این سخن که روحانیون خود استخاره را درست کرده اند و این مساله مستند نمی باشد ، سخنی کذب و خلاف واقع است که ارزش توجه کردن را ندارد ، با توجه به آن که لزوما لازم نیست یک فرد روحانی استخاره بگیرد ، هرکس با رعایت شرایط لازم می تواند استخاره بگیرد .
آنچه از آن نهی شده است ، تفال به قرآن است .
امام صادق علیه السلام فرمود: « به قرآن تفال نزن » (الکافی ج2 ص629 )
شیخ حر عاملی می نویسد ؛« استخاره به معنای طلب خیر و آگاهی یافتن به خیر و مصلحت و ترجیح دادن کار خیر بر کار دیگر برای عمل کردن است و تفال آگاهی یافتن به عواقب امور و احوال غائبین و مانند آن است » (وسائل الشیعه ج6 ص 233 )
بنابراین استخاره گرفتن با قرآن جایز اما تفال به قرآن و پیش گویی آینده و کهانت کردن به وسیله قرآن حرام است که #متاسفانه امروزه افرادی به آن توجه ندارند .

کانال پرسمان اعتقادی