( 5.0 امتیاز از 1 )
چهارشنبه 18 بهمن 1396 16:37

لمس کردن «باسمه تعالی» یا «ا...» که به جای کلمه «الله» می نویسند، بدون وضو چه حکمی دارد؟

این مطلب از سایت بهدونی، مطلبی در مورد لمس ،171باسمه تعالی،187 و ،171ا،187 ارائه شده است، همچنین می توانید برای مشاهده ی مطالب بیشتر هم موصوع این مطلب، موضوع احکام دنبال کنید.

به گزارش بهدونی :
پاسخ:
امام: مس اسمای باری تعالی یا جزئی از آنها - به هر زبان و کیفیتی که نوشته شده باشد - بدون وضو جایز نیست. [1]

آیت الله بهجت: «باسمه تعالی» را به دلیل وجود ضمیر (ـه)در آن، نمی توان بدون وضو مس کرد، ولی سه نقطه (...) و «ا...» اشکال ندارد؛ اما اگر حرف «الف» به نیت جزو اسم جلاله نوشته شده باشد، جایز نیست. [2]

آیات عظام: خامنه ای، سیستانی و مکارم: اشکال ندارد (هر چند بهتر است که مس نکنند). [3]

آیت الله صافی: بنابر احتیاط واجب بدون وضو مس نکنند. [4]

پی نوشت:
[1]. امام، استفتائات، ج 1، وضو، س 79.
[2]. بهجت، استفتائات، 1، س 257، 258، 688 و 689.
[3]. خامنه ای، اجوبة‌الاستفتائات، س 147 و 148؛ سیستانی و مکارم: استفتا.
[4]. صافی، جامع الاحکام، ج 1، س 53 و 54.
»> برگرفته از کتاب «رساله مصور»، ج 1، ص 193.


مرکز نشر احکام