( 5.0 امتیاز از 1 )
چهارشنبه 02 اسفند 1396 16:37

- طبق نظر مقام معظم رهبری، در صورتی که نجات نفس محترمه یا دستیابی به تجارب علوم پزشکی که جامعه به آن محتاج است و یا شناسایی نوعی بیماری که حیات مردم را تهدید می کند، متوقف بر تشریح باشد، تشریح جسد میت جایز و وصیت به آن مانعی ندارد.

این مطلب از سایت بهدونی، مطلبی در مورد اهداء عضو پس از مرگ ارائه شده است، همچنین می توانید برای مشاهده ی مطالب بیشتر هم موصوع این مطلب، موضوع احکام دنبال کنید.

به گزارش بهدونی :
سوال: حکم اهداء اعضاء بدن پس از مرگ برای مطالعات علمی، چیست؟

پاسخ:
مقام معظم رهبری: در صورتی که نجات نفس محترمه یا دستیابی به تجارب علوم پزشکی که جامعه به آن محتاج است و یا شناسایی نوعی بیماری که حیات مردم را تهدید می کند، متوقف بر تشریح باشد، تشریح جسد میت جایز است، و وصیت به این مطالب هم مانعی ندارد، مگر اینکه تشریح موجب صدق عنوان مثله باشد و یا عرفا هتک حرمت میت محسوب شود، در هر صورت لازم است تا آنجا که استفاده از جسد غیر مسلمان امکان دارد، از جسد مسلمان استفاده نشود. [1]
آیت الله مکارم: تشریح مرده مسلمان براى مقاصد طبّى به چند شرط جایز است: الف) مقصود یادگرفتن و تکمیل اطّلاعات طبّى براى نجات جان مسلمانان بوده باشد و بدون تشریح این مقصود حاصل نشود. ب) دسترسى به مرده غیر مسلمان نباشد. ج) به مقدار ضرورت و احتیاج قناعت شود و اضافه بر آن جایز نیست. با چنین شرایطى تشریح جایز بلکه واجب است. در غیر از موارد فوق تشریح و کالبد شکافی بدن مسلمان جایز نیست و وصیت به آن مشروع نمی باشد. [2]
آیت الله فاضل: تشریح جسد مسلمان براى مباحث آموزش و مطالعات علمی، در صورتى كه جان مسلمانى بر آن متوقف نباشد، جايز نيست. [3]
پی نوشت:
[1]. استفتاء اینترنتی پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری، شماره استفتاء: V4fPEbibCTM.
[2]. استفتاء اینترنتی پایگاه اطلاع رسانی آیت الله مکارم شیرازی، کد رهگیری: 9604100151.
[3]. استفتاء اينترنتی پايگاه اطلاع رسانی حضرت آيت الله فاضل لنکرانی، شماره سوال: 9610706.

سایت رهروان ولایت