( 5.0 امتیاز از 1 )
دوشنبه 07 اسفند 1396 09:21

سوال: اگر رطوبت باقیمانده در دست که برای کشیدن مسح لازم است، خشک شود، وظیفه چیست؟

این مطلب از سایت بهدونی، مطلبی در مورد خشک شدن رطوبت برای مسح ارائه شده است، همچنین می توانید برای مشاهده ی مطالب بیشتر هم موصوع این مطلب، موضوع احکام دنبال کنید.

به گزارش بهدونی :
پاسخ:

آیات عظام: امام، صافی، نوری، مکارم، بهجت، فاضل: از سایر اعضا رطوبت بگیرد. (رعایت ترتیب بین آنها لازم نیست)

رهبری: باید از ریش یا ابرو رطوبت بگیرد.

آیات عظام: سیستانی و زنجانی: بنابر احتیاط واجب از ریش خود رطوبت بگیرد.

آیات عظام: وحید: باید از ریش خود رطوبت بگیرد.

امام: تحریر الوسیله، وضو، م 17؛ رهبری: رساله آموزشی، ج 1، ص 54، م 3؛ سیستانی، نوری، مکارم، فاضل، اراکی: عروه الوثقی، الوضو، فصل فی افعال الوضو، م 25؛ وحید، تبریزی و خویی: منهاج الصالحین، الوضو، فی کیفیه الوضو، الثالث، م 93؛ صافی و گلپایگانی: هدایه العباد، ج 1، وضو، م 110؛ بهجت: وسیله النجاه، م 100؛ توضیح المسائل 16 مرجع، ج 1، م 257.
»> بر گرفته از کتاب «احکام کاربردی؛ وضو، غسل، تیمم»، اسماعیل زارعی، ص 26.

مرکز نشر احکام