( 5.0 امتیاز از 1 )
دوشنبه 07 اسفند 1396 10:21

سوال: «نفاس» چیست؟ لطفا حکم آن را بیان نمایید.

این مطلب از سایت بهدونی، مطلبی در مورد ،171نفاس،187 و حکم آن ارائه شده است، همچنین می توانید برای مشاهده ی مطالب بیشتر هم موصوع این مطلب، موضوع احکام دنبال کنید.

به گزارش بهدونی :
پاسخ:

از وقتی که اولین جزء بچه از شکم مادر بیرون می آید، هر خونی که زن می بیند، اگر پیش از ده روز یا آخر ده روز قطع شود، خون «نفاس» است و زن را در حال نفاس، «نفساء» می گویند. چون این خون نیز سبب غسل می شود، وضو را باطل می کند. [1]

آیت الله سیستانی: از وقتی که اولین جزء بچه از شکم مادر بیرون می آید، خونی که زن در فاصله ده روز می بیند، خون نفاس است؛‌ به شرط این که خون زایمان بر آن صدق کند. [2]

توجه
خونی که زن قبل از خارج شدن طفل می بیند، خون نفاس نیست. [3]

پی نوشت:
[1]. توضیح المسائل ده مرجع، م 508؛ بهجت، وسیله النجاه، ج 1، م 141 و 307؛ خامنه ای: استفتا؛ سبحانی، توضیح المسائل، م 490 و احکام بانوان، م 220؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج 1، م 253؛ صافی، توضیح المسائل، م 514 و هدایه العباد، ج 1، م 295.
[2]. سیستانی، توضیح المسائل، م 497.
[3]. توضیح المسائل ده مرجع، م 508؛ خامنه ای: استفتا؛ سبحانی، توضیح المسائل، م 490.
»> برگرفته از کتاب «رساله مصور»، ج 1، ص 184.


مرکز نشر احکام