( 5.0 امتیاز از 1 )
سه شنبه 03 مهر 1397 12:21

بعد از مرگ معاویه، یزید روی کار آمد و تصمیم گرفت با توسل به زور از چند تن که سابقا حاضر به بیعت نشده بودند از جمله امام حسین(ع) بیعت بگیرد. بنابراین فرستاده‌ای به سوی مدینه می‌فرستد تا با امام حسین دیدار و او را دعوت(مجبور) به بیعت کند. امام حسین(ع) که این بیعت را نپذیرفته تصمیم به ترک مدینه و حرکت به مکه می‌گیرد و این اتافاق می‌شود سرآغاز حماسی‌ت